Periodisk kontroll av IBC/ADR tank

adrrid bok     fisk     un1202     flammemerke


Vi utfører periodisk kontoll av IBC/ADR tanker på vårt verksted i Askim 
 

Kravet til periodiske kontroller av IBC’er er forankret i Forskrift om landtransport av farlig gods. Kapittel 6.5.4.4.1  som beskriver følgende kontrollpunkter


Hver 30. måned:

 • 1. At IBC har utførelse og merking iht sertifikat
 • 2. Utvendig tilstand
 • 3. Kontroll av driftsutstyr
 • 4. Tetthetsprøving (trykktesting)


Hver 60. måned:

 • 1. At IBC har utførelse og merking iht sertifikat
 • 2. Utvendig tilstand
 • 3. Kontroll av driftsutstyr
 • 4. Tetthetsprøving (trykktesting)
 • 5. innvendig tilstand kontrolleres
   

Etter en kontroll utstedes en kontrollrapport som skal fremlegges ved fremtidige kontroller. Det er tankeier sitt ansvar at periodisk kontroll er utført og at tanker er godkjent, og at dette kan dokumenteres.
 

Vi er godkjent til og utføre disse kontollene så ta kontakt for et uforpliktende tilbud, kontakt Tor Arne Østli
tlf. 410 60 600 
sertifisert kontrollør av IBC/ADR tanker - godkjenningsnr: NET.129

 

Les mer om dette på www.dsb.no